Aliplast Superial

superial

  • trojkomorový okenno-dverový systém v skupine 1-0 RMG podľa materiálovej normy DIN 4108 vhodný na exteriéro- vé konštrukcie do prostredia s najvyššími požiadavkami na tepelné a akustické vlastnosti okien
  • prerušenie tepelného mosta 34 mm nevodivými polyami- dovými pásikmi so sklenými vláknami v komôrkovom prevedení
  • stavebná hĺbka profilov okenných a dverných rámov, priečok a dverných krídiel 75 mm, hĺbka okenných krídiel 84 mm, hrúbka stien profilov 1,7 – 2,0 mm
  • hrúbka zasklenia 14 – 61 mm
  • celoobvodové kovanie okien umožňujúce komfortnejšiu výbavu
  • značkový profilový systém Aliplast

Technický list : superial-tl

Untitled-2