Aliplast Ultraglide

ultraglide

  • systém posuvný alebo zdvižno-posuvný so zvýšenou tepelnou izoláciou
  • stavebná hĺbka rámových profilov 153 mm, krídiel 67 mm
  • výška rámu 64 mm, krídla 100 mm
  • hrúbka zasklenia 6 – 53 mm
  • systém dovoľuje použitie veľkorozmerových krídel až do hmotnosti 400 kg
  • možné použitie Monorail systému
  • pri zdvižno posuvnom kovaní je použité EPDM tesnenie, čím systém dosahuje izolačné schopnosti okenných prvkov
  • značkový profilový systém Aliplast

IMG-ultraglide