Konštrukcia okenno-dverového systému s tepelnou priečkou MB-70HI je založená na osvedčených, rozšírených a ocenených základných systémoch MB-70.
Tepelná izolácia rámov v tomto systéme je omnoho vyššia ako izolácia rámov základných systémov. Koeficient Uf pre konštrukcie systému MB-70HI v závislosti od použitých profilov a doplnkov predstavuje od 1,11 do 2,3 W/m2K.

Výhody profilu

Zvýšená tepelná izolácia je dosiahnutá vďaka špeciálnym izolačným vložkám, ktoré sú umiestené v centrálnej izolačnej komore, vzniknutej spojením hliníkových profilov pomocou tepelných oddeľovačov. Vďaka nízkemu koeficientu prestupu tepla tieto vložky zmenšujú prestup tepla cez komoru. Centrálne umiestenie vložiek obmedzuje tiež konvekciu a tepelné žiarenie.

Okná a dvere systému MB-70HI, podobne ako základný systém môžu byť použité v individuálnej zástavbe aj v hliníkových fasádach.

Farebné prevedenie

Farby hliníka (180 farieb podľa palety RAL)

Sklá

Štandardné zasklenie tvoria sklá typu float s hrúbkou 4 mm, distančný rámček so šírkou 16 mm a sklá typu termofloat s mäkkou povrchovou vrstvou, s hrúbkou 4 mm. Ppriestor medzi sklami je vyplnený plynom, argónom za účelom získania čo najnižšieho koeficientu prestupu tepla.

Štandardná skladba skiel má zvýraznené (zväčšené) termoizolačné vlastnosti s koeficientom prestupu tepla: U=1,0 podľa normy EN-674.

Navyše existuje možnosť si individuálne vybrať inú, vhodnú skladbu skiel, ktorá bude zabezpečovať dokonalejšiu ochranu proti vlámaniu, hluku či nadmernému slnečnému svitu.

Kovanie

Všetky druhy skiel a dverí sú vyrobené na základe hliníkových profilov. Sú v štandardnom prevedení vybavené obvodovým kovaním firmy MACO a zámkami firmy KARO.

Podľa druhu kovania môžeme rozdeliť okná na:
Okná s funkciou U (sklopné) – základnou funkciou tohto typu okna v štandardnom prevedení je vyklápanie.
Okná s funkciou R (otváravé) – základnou funkciou tohto typu okna v štandardnom prevedení je otváranie.
Okná s funkciou RU (otváravo – výklopné) – základnou funkciou tohto typu okna v štandardnom prevedení je možnosť otvárania a vyklápania.